מדיה, עיתונות, הארץ

מידי שישי בבוקרנוחת לנו ליד הדלת עיתון הארץ.במהלך השבוע אין זמן לעיתון יומיוחבל על העצים,ובכלל הפרינט מת, הרי יש הכל באינטרנט ...אבל יש אנשים שעדין מוצאים קסם בנייר עיתון.בדפדופ העצל…

להמשך קריאה מדיה, עיתונות, הארץ